YKK Espanya rep la distinció “Cero es +” de MC MUTUA

YKK té el compromís dins de la nostra RSC d´aconseguir unes condicions de treball segures per a tots els treballadors.

Gràcies a això YKK ESPANYA, S.A. ha rebut per part de MC MUTUA la distinció “Zero és +” en què MC MUTUA ha reconegut 98 entitats mutualistes amb una plantilla de 50 treballadors o més amb la distinció “Zero és +” en què confirmen que l’empresa no va registrar cap accident al centre de treball ni malaltia professional amb baixa mèdica en els darrers cinc anys.

Mitjançant aquest reconeixement, la mútua aspira a fomentar l’adopció de pràctiques segures a l’entorn laboral i distingir les empreses que duen a terme una bona gestió de la protecció de salut dels seus treballadors.

YKK Espanya rep la distinció “Cero es +” de MC MUTUA
Desplaçat dalt de tot