Qualitat

La marca YKK porta associada la paraula “Qualitat” al seu nom.

Mantenir una qualitat estable s’ha convertit en la principal de les necessitats per als fabricants mundials. La globalització de les produccions fa imprescindible l’existència d’un Sistema Global de Gestió de la qualitat.

YKK realitza aquesta activitat mitjançant el comitè denominat ‘Fastening Global Quality Management Committee’ (YFGC), que realitza les següents activitats:

 • Estudi de les lleis i regulacions de caràcter mundial.
 • Unificació de les especificacions dels productes i creació de l’Estàndard d’YKK (YFS).
 • Realització de tests (mètodes d’assaig) i seguiment del nivell de qualitat dels productes.

YKK España està certificada en les següents normatives:

YKK es compromet, a nivell mundial, a la fabricació i subministrament de productes de qualitat pels seus clients. L’estàndard ISO 9001 proporciona un marc provat la seva gestió, la qual cosa condueix a una producció d’articles de més qualitat. La certificació internacional ISO 9001 és una eina important en l’estratègia global de productes i excel·lència en el servei. Això demostra el compromís d’YKK per la Qualitat total.

El grup YKK s’esforça per ser una empresa sostenible amb el mediambient, i per tant, ho tracta com una prioritat a la seva activitat empresarial, principalment segons la norma ISO 14001.

ISO 14001 proporciona els requisits per als sistemes de gestió ambiental:

      • Identificant i controlant l’impacte ambiental de les activitats, productes o serveis d’una empresa.
      • Millorant contínuament l’acompliment ambiental.
      • Implementant un enfocament sistemàtic per establir objectius i fites ambientals, aconseguint-les i demostrant que s’han assolit.

El Sistema de Gestió de Seguretat i Salut segons ISO 45001 promou un ambient de treball segur i saludable al proporcionar un marc per a identificar i controlar constantment els riscos de salut i seguretat, reduint la possibilitat d’accidents, ajudant al compliment legal i millorant el rendiment general. Aquesta responsabilitat inclou la promoció i la protecció de la salut, ja sigui física o mental.

La certificació internacional ISO 45001 ajuda a millorar aquest acompliment i a ser molt més eficaços i eficients per prendre accions per endavant i abordar oportunitats de millora en màteria de seguretat i salut en el treball.

La certificació STANDARD 100 by OEKO-TEX® és l’etiqueta ecològica líder mundial per a productes tèxtils. Amb aquesta certificació, s’assegura al consumidor que els productes tèxtils han estat analitzats controlant substàncies nocives per a la salut. OEKO-TEX® STANDARD 100 és un sistema de prova i certificació global per matèries primeres tèxtils, productes intermedis i productes finals en totes les etapes de producció.

La certificació confirma el compliment de les lleis que controlen o prohibeixen certes substàncies i productes químics. El certificat OEKO-TEX® reconeix oficialment la innocuïtat ecològica dels productes tèxtils subministrats als clients, la qual cosa reflecteix el desig d’YKK de protegir la humanitat i el planeta Terra.

 

YKK España té a disposició de les parts interessades les polítiques de les certificacions ISO9001: 2015, ISO 14001: 2015 i ISO45000: 2018, per a més informació contacteu amb ykkes.esp@ykk.com 

Desplaçat dalt de tot