Història

La història de YKK España neix al Japó, on el 1934 Tadao Yoshida va crear la companyia.

El nom YKK significa “Yoshida Kogyo Kabushikikaisha”, que equivaldria a Yoshida S.A.

El 1970 YKK escull Barcelona com a emplaçament de l’oficina comercial per la seva filial a Espanya, atès el dinamisme industrial i principalment tèxtil de la zona, així com per les estructures de comunicació viàries, aèries i portuàries existents.

El 1976 s’inaugura la fàbrica a les afores de Tortosa, per atendre al mercat domèstic d’una manera molt més ràpida. Des de llavors i fins a l’any 2000 es va anar ampliant naus de fabricació fins arribar als prop de 65.000m2 de superfície.

El 1998 YKK España obté per primer cop el certificat en el Sistema de gestió de la qualitat. A partir de llavors s’ha anat succeïnt l’obtenció d’altres certificats com el de Sistema de gestió ambiental el 2005 i el de Sistemes de gestió de salut i seguretat al treball el 2019.

Desplaçat dalt de tot